- Begrafenissen Hulsmans - Goossens -Begrafenissen Hulsmans - Goossens


Begrafenissen Hulsmans - Goossens

Het heengaan van een dierbare is vaak een aangrijpend en pijnlijk gebeuren.

Op één van die momenten in ons leven, waar we meer dan ooit nood hebben aan troost en geborgenheid, worden we ook geconfronteerd met de administratieve rompslomp die met het heengaan gepaard gaat.
Die belangrijke taak nemen wij graag van U over, zodat u de tijd krijgt om afscheid te nemen.

Vele zaken worden vergeten of over het hoofd gezien. Daarom bespreken wij, al dan niet bij u thuis, de volledige uitvaart om samen vorm te geven aan een mooie uitvaart, volgens uw wensen en mogelijkheden.

De waarden waar wij veel belang aan hechten zijn, een luisterend oor bieden, de beschikbaarheid ter uwer dienste, de ernst en de service vóór, tijdens én na.

 

- Diensten -Meer informatie over onze werking

Voorzorg

De meeste onder ons denken liever niet aan de dood, doch krijgen wij als uitvaartonderneming meer en meer de vraag om op voorhand bepaalde uitvaartwensen te bespreken of zelfs contractueel vast te leggen.
Ook kan het voor velen een geruststelling zijn om vooraf zijn uitvaartwensen vast te leggen, enerzijds opdat de nabestaanden die keuzes niet meer moeten maken en anderzijds om de kosten vooraf te dekken.

Meer info

Zorg

Het heengaan van een dierbare is vaak een aangrijpend en pijnlijk gebeuren.
Emoties maken het regelen van een uitvaart er veelal niet eenvoudiger op. Daarbij worden we geconfronteerd met de administratieve rompslomp die met het heengaan gepaard gaat.
Wij bieden u graag een helpende hand bij het regelen hiervan en begeleiden u zo goed mogelijk in deze moeilijke periode.
Wij bieden u een totale service met aandacht voor de wensen van de overledene én de nabestaanden.

Meer info

Nazorg

Ook na de uitvaart moeten er nog regelingen getroffen worden.
Enerzijds zijn er de administratieve zaken die nog dienen geregeld te worden, waarbij wij trachten u een correcte informatie te verschaffen.
Anderzijds beschikken wij ook over een ruim assortiment van gedenkartikelen: asurnen, assieraden, kaders, mini-urnen, ... en kunt u terecht bij ons om een zerk, columbariumplaat of urngrafsteen uit te kiezen.

Meer info