- Voorzorg -Wat kan Hulsmans - Goossens voor u betekenen?


Wilsbeschikking

VoorzorgWilsbeschikking

Elke persoon kan tijdens zijn leven aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van zijn gemeente, schriftelijk en uit eigen wil zijn wensen bekend maken betreffende zijn begrafenis, zijn geloofsovertuiging en bv. de bestemming van zijn as.

Indien u zelf wenst te bepalen hoe uw uitvaart er zal uitzien, kunt u op voorhand een aantal zaken reeds met ons bespreken.  Zo maakt u de beslissingen die genomen moeten worden door uw nabestaanden bij overlijden een stuk duidelijker en makkelijker.  U kan hier zo ver in gaan als u zelf wil, enkel de grote lijnen uitstippelen of alles tot in de details uitwerken.

Voorafregeling

VoorzorgVoorafregeling

Sommigen onder ons verkiezen hun uitvaart vooraf te regelen. Dit teneinde de zorgen en financiële gevolgen van nabestaanden op te vangen.

Teneinde een laatste wilsbeschikking te eerbiedigen stellen wij 'voorafregeling met financiering' voor.

Hierbij wordt een dossier opgemaakt, naargelang de omschrijving van zijn wensen in verband met zijn uitvaart.  Vervolgens wordt een prijsofferte opgemaakt en wordt alles contractueel vastgelegd.

Er worden dan twee contracten aan de persoon overgemaakt, waarvan één best bezorgd wordt aan een vertrouwenspersoon (familielid, rustoord,...).
Deze kan ons dan verwittigen bij overlijden.
Op deze manier worden de wensen van de klant volledig gerespecteerd.

U kunt dit contract ook laten registreren bij de burgerlijke stand van uw gemeente.

De gekapitaliseerde intresten dienen om eventuele kostenstijgingen op te vangen.

Meer informatie hierover geven wij U graag na afspraak.

Zit u nog met een vraag?
Raadpleeg onze veelgestelde vragen of contacteer ons.

Veelgestelde vragen